Wynik postępowania nr MN.271.115.2011 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru komputerowego i termicznego


Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru komputerowego i termicznego w 2011 roku


Ofertę ważną złożyły firmy:

1.P.H.U.„SAMFIX-PAPIER" Sp. Jawna. 80-416 Gdańsk ul. Gen. J.Hallera 132 z ceną 102605,05 zł brutto.
2. „PRETOR" Sp. z o.o. 80-169 Gdańsk ul. Rakoczego 31 z ceną 101012,00zł brutto.
3. „ADOS" Wiesław Mićko, 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 3A z ceną 99845,63zł brutto.

Zamówienie zostało udzielone firmie „ADOS" Wiesław Mićko, 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 3 która zaoferowała najniższą cenę dostawy 99845,63zł brutto. (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 3969/11/VI/S.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 02.11.2011
Data udostępnienia informacji: 15.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2011 10:25 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski