wynik postępowania na zaprojektowanie, wykonanie wraz montażem oraz serwis w sezonie zimowym 2011/2012 dekoracji świątecznych w Gdyni

Zarządzeniem  nr 3891/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.10.2011 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zaprojektowania, wykonania wraz z montażem oraz serwis w sezonie 2011/2012 dekoracji świątecznych w Gdyni.

Do upływu terminu składania ofert   wpłynęły trzy oferty:

1. Odeon S.C.  z siedzibą w Gliwicach (44-105) , ul. Łowicka 26A   na kwotę brutto       270 600,00 zł

2.Decorlight z siedzibą w Bielsku Białej (43-300), ul. Szklana 20A   na kwotę brutto       374 399,70 zł

3. Multidekor z siedzibą w Piastowie (05-820), ul. Noakowskiego 4 na kwotę brutto      227 550,00 zł

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni   nr 3522/11/VI/M z dnia 27 września 2011 r.:cena oferty brutto 60%, ocena koncepcji dekoracji świątecznych 40%. 

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów  według kryteriów wymienionych w SIWZ. 

oferta nr

 

firma

Ilość punktów

1

Odeon S.C.  z siedzibą w Gliwicach (44-105) , ul. Łowicka 26A 

 

74,45

2

 

Decorlight z siedzibą w Bielsku Białej (43-300), ul. Szklana 20A

72,47

3

 

Multidekor, z siedzibą w Piastowie (05-820), ul. Noakowskiego 4

100,00

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Multidekor z siedzibą w Piastowie, ul. Noakowskiego 4, która otrzymała największą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.2., z uwagi na to, że  nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 25.10.2011
Data udostępnienia informacji: 26.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2011 15:27 Korekta Ewa Niedziałkowska
26.10.2011 14:39 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska