Wynik postępowania na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4763/11/VI/P z dnia 20 grudnia 2011 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku


W przetargu wzięły udział 3 firmy: PRESSPUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51; POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk oraz AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk.


Swoje oferty na część A złożyły: firma POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk oraz AGORA SA z Warszawy, Oddział Gdańsk. Przy wyborze oferty w części A Zamawiający kierował się następującym kryterium oceny oferty - cena oferty brutto (waga 100 %)


Oferta nr 2 - POLSKAPRESSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, Gdańsk
Cena oferty brutto: 338.460,03 zł
Oferta nr 3 - AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk
Cena oferty brutto: 153.935,69 zł


Oferta firmy AGORA SA z Warszawy, wydawcy „Gazety Wyborczej" miała najniższą cenę i była poprawna pod względem formalnym.


Oferty na część B przetargu złożyły dwie firmy: PRESSPUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz AGORA SA z Warszawy. Przy wyborze oferty w części B Zamawiający kierował się następującym kryterium oceny oferty - cena oferty brutto (waga 100 %).


Oferta nr 1 - PRESSPUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51
Cena oferty brutto: 145.308,45 zł
Oferta nr 3 - AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk
Cena oferty brutto: 397.356,68 zł


Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy PRESSPUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wydawcy „Rzeczpospolitej", która zaproponowała najniższą cenę.


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ umowy mogą zostać zawarte w terminie od dnia 22.12.2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 22.12.2011
Data udostępnienia informacji: 22.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2011 10:58 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz