Wynik postępowania na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta

W dniu 9 sierpnia 2011 r. zarządzeniem nr 2985/11/VI/P Prezydent Miasta Gdyni zaakceptował wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta . Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego do 193 000 euro.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta wybrana została oferta firmy TRITON Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie, ul. Spółdzielcza 1, 84-240, która zawierała najniższą cenę oferty brutto (62 000 zł).

W ww. postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które nie podlegały odrzuceniu i spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. „Stereo" s.c. Michał Mosek, Andrzej Kosmol - cena oferty (brutto) 81 000 zł
Ul. Leśny Stok 4/32
80-260 Gdańsk
2. TRITON Polska Sp. z o.o. - cena oferty (brutto) 62 000 zł
Ul. Spółdzielcza 1
84-240 Reda
3. WSC RODIZIO Sp. z o.o. - cena oferty (brutto) 108 000 zł
Ul. Mickiewicza 1/3
81-379 Gdynia
Informujemy, że umowa na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta może zostać zawarta od dnia 12.08.2011.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2011
Data udostępnienia informacji: 11.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2011 14:12 Dodanie informacji Monika Pawlińska