Wynik postępowania na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w 2011 r.

   
 

Gdynia, dnia 17.02.2011r


Wynik postępowania nr MN.SA.271.7.2011 prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 193000 euro na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.


Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r poz. 759 z późn. zm. w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MN.SA.271.7.2011 na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w 2011r wybrana została oferta firmy P.H.U. SAMFIX-PAPIER Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova S.J., 80-416 Gdańsk ul. Hallera 132, która zaoferowała najniższą cenę 89.720,00 zł brutto.

Ważne oferty złożyły 3 firmy:

1. PHU SAMFIX - PAPIER S.J. 80-416 Gdańsk ul.Gen. Hallera 132 - 89.720,00 zł brutto
2. PARTNER XXI-PIKSp.z o.o.ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz - 91.599,00 zł brutto
3. F.H." Macro" Sp.z o.o 80-171 Gdańsk ul. Schuberta 1A - 93.042,30 zł brutto

Najkorzystniejszą ofertę na zakup i dostawę paieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku złożyła Firma P.H.U SAMFIX-PAPIER Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova S.J., 80-416 Gdańsk ul. Hallera 132.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 894/11/VI/S z dnia 15 lutego 2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 15.02.2011
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2012 14:33 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
22.02.2011 10:49 Aktualizacja treści Aleksandra Borawska
22.02.2011 10:47 Dodanie informacji Aleksandra Borawska