Wynik postepowania na dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2011 r.Gdynia, dnia 10.02.2011r


Wynik postępowania nr MN-SA.271.3.2011 prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 193000 euro na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r


Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r poz. 759 z późn. zm. w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr MN-SA.271.3.2011 na dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2011r wybrana została oferta firmy F.H."Macro" Ryfa Sławomir, Pinczyński Marian Sp.z o.o., 80-171 Gdańsk ul. Schuberta 1A, która zaoferowała najniższą cenę 189.380,90 zł brutto.

Ważne oferty złożyły 4 firmy:

1. F.H." Macro" Sp.z o.o 80-171 Gdańsk ul. Schuberta 1A - 189.380,90 zł brutto
2. PHU SAMFIX - PAPIER S.J. 80-416 Gdańsk ul.Gen. Hallera 132 - 197.548,74 zł brutto
3. STAPLES POLSKA Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk ul. Bysewska 18 - 253.791,86 zł brutto
4. PARTNER XXI-PIKSp.z o.o.ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz - 290.165,16 zł brutto

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 841/11/VI/S z dnia 08 lutego 2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2011
Data udostępnienia informacji: 10.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2012 14:34 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
10.02.2011 13:24 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
10.02.2011 13:22 Dodanie informacji Aleksandra Borawska