Wynik postępowania na dostawę jednego samochodu osobowego dla UMG w 2011r


    Prezydent Miasta Gdyni                     informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego      w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na dostawę jednego samochodu osobowego  dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r. wybrano firmę: PLICHTA Aleksander Plichta  84-200 Wejherowo     ul. Gdańska 13c Oddział Gdynia ul. Morska 80 Zarządzenie nr 2634/11/VI/S z dnia 05.07.2011r. Oferty ważne złożyły  firmy: 1. PLICHTA Aleksander Plichta  84-200 Wejherowo ul. Gdańska 13c      Oddział Gdynia ul. Morska 80 z ceną 97310,00zł

2. PHU HADM Mieczysław Gramatowski Rokocin 4G 83-200 Starogard Gdański  z ceną 99753,00zł

Ofert odrzuconych oraz wykonawców wykluczonych nie było.

Jedynym kryterium oceny po spełnieniu  warunków SIWZ była cena dostawy.

Zgodnie z treścią  art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8”  
Planowany termin podpisania umowy to: 15.07.2011 roku. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 05.07.2011
Data udostępnienia informacji: 08.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2011 14:12 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski