Wynik postępowania EZP 340/144/SA/10 - dostawa wody źródlanej i mineralnej dla UMG w 2011 r.


Gdynia, dnia 27.01.2011r


Wynik postępowania nr EZP 340/144/SA/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę wody mineralnej średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG w 2011r.


Na podstawie art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r poz. 759) w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr EZP 340/144/SA/10 na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę wody mineralnej średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG w 2011r wybrana została oferta firmy EDEN SPRINGS Spółka z o.o. Os. Czatkowice 254, 32 - 065 Krzeszowice, która zaoferowała najniższą cenę 87.223,14 zł brutto.

Ważne oferty złożyły firmy:

1. EDEN SPRINGS Spółka z o.o.
Os. Czatkowice 254, 32 - 065 Krzeszowice - 87.223,14 zł brutto
2. NESTLE WATERS POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 41, 02 - 672 Warszawa
O/DAR NATURY Warszawa ul. Łopuszańska 38B - 110.923,80 zł brutto

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 689/11/VI/S z dnia 26 stycznia 2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 26.01.2011
Data udostępnienia informacji: 27.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2012 14:35 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
27.01.2011 15:30 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
27.01.2011 15:28 Dodanie informacji Aleksandra Borawska