Wynik postępowania - bilety na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze

Wynik postępowania na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze


W dniu 13 grudnia 2011 r. Prezydent Miasta Gdyni zaakceptował wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego do 193 000 euro.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze wybrana została oferta firmy ATA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (6,20 pkt) spośród zgłoszonych ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


W ww. postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które nie podlegały odrzuceniu i spełniały warunki udziału
w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:


1. Oferta firmy ATA Sp. z o.o.
Kryterium Liczba punktów przyznanych ofercie w każdym kryterium oceny ofert
1 Kryterium 1 - wysokość opłaty transakcyjnej
(waga 60%) 6 pkt
2 Kryterium 2 - wysokość upustu określonego w % od ceny biletu:
2.1. lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej) (waga 36%) 0 pkt
2.2. promowego w komunikacji zagranicznej
(waga 2%) 0,10 pkt
2.3. kolejowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
2.4. autokarowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0,10 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 6,20 pkt


2. Oferta firmy GRUPA TRAVEL Sp. z o.o.
Kryterium Liczba punktów przyznanych ofercie w każdym kryterium oceny ofert
1 Kryterium 1 - wysokość opłaty transakcyjnej
(waga 60%) 5,40 pkt
2 Kryterium 2 - wysokość upustu określonego w % od ceny biletu:
2.1. lotniczego (zarówno w komunikacji zagranicznej, jak i krajowej) (waga 36%) 0 pkt
2.2. promowego w komunikacji zagranicznej
(waga 2%) 0 pkt
2.3. kolejowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
2.4. autokarowego w komunikacji zagranicznej
(waga 1%) 0 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie: 5,40 pkt


Informujemy, że umowa na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze może zostać zawarta od dnia 15.12.2011.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 14.12.2011
Data udostępnienia informacji: 14.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2011 13:46 Dodanie informacji Monika Pawlińska