Wykonawca roboty budowlanej-budowa kanalizacji deszczowej w Al.M.Piłsudskiego i budowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim


stopka.deszczówka
UIR.271.1.9.2011.EW Gdynia, dnia 09.09.2011r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 4 845 000 € na roboty budowlane: Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Al. M. Piłsudskiego i ul. Legionów oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.09.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 25.07.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 4 845 000 € na roboty budowlane: Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Al. M. Piłsudskiego i ul. Legionów oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 17 969 686,32 zł złożonej przez Korporację Budowlaną DORACO sp. z o.o., 80-338 Gdańsk, ul. Opacka 12, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców pod nr 0000007469, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1975/11/VI/U z dnia 17.05.2011r:
- cena oferty brutto - 92 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %
- okres wykonania - 5 %

Wykonawcy uzyskali :

01. Konsorcjum:
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WOD -KAN -GRZENKOWICZ'' sp. z o.o.- Lider
83-300 Kartuzy ul. Chmieleńska 17
2. ,,WPRD GRAWEL'' sp. z o.o. - partner, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2
1. cena brutto - 21 759 930,00 zł (7,26 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 57 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 7,35 pkt

02. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,POL - AQUA'' SA, 05-500 Piaseczno, ul. Dworska 1
1. cena brutto - 27 752 530,53 zł (4,19 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 57 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 4,19 pkt

03. Konsorcjum:
1.HYDROBUDOWA GDAŃSK SA - lider, 80-264 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 135
2. Firma Budowlano Drogowa MTM SA-partner, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 23 996 158,87 zł (6,12 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 42 tygodnie (0,50 pkt)
RAZEM 6.71 pkt

04. WARBUD SA, 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162 A
1. cena brutto - 37 361 344,84 zł (0,73 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 58 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 1,03 pkt

05. Konsorcjum :
1. HYDROBUDOWA 9 SA , 62-081 Przeźmierowo Wysogotowo k. Poznania - Lider
ul. Skórzewska 35
2. ,,KWG'' SA 70-490 Szczecin Al. Wojska Polskiego 129 Biuro 70-812 Szczecin ul. Pomorska 35
1. cena brutto - 26 691 000,00 zł (4,74 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 58 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 5,04 pkt

06. Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. , 80-338 Gdańsk, ul. Opacka 12
1. cena brutto - 17 969 686,32 zł (9,20 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 48 tygodni (0,20 pkt)
RAZEM 9,70 pkt

07. MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE SA, 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W
1. cena brutto - 36 832 146,36 zł (0,46 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 59 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 0,76 pkt

08. MOSTOSTAL WARSZAWA SA, 02-673 Warszawa, ul. Kostruktorska 11A
1. cena brutto - 30 447 925,65 zł (2,81pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 66 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 3,11 pkt

09. Konsorcjum :
1. SANIMET sp. z o.o. , 42-271 Częstochowa ul. Kopalniana 10c
2. SANIMET Krzysztof Grzywacz, 42-271 Częstochowa ul. Kopalniana 10c
1. cena brutto - 23 357 833,44 zł (6,44 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 50 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 6,74 pkt

10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT , 81-571 Gdynia, ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 19 999 399,14 zł (8,87 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 64 tygodnie (0,00 pkt)
RAZEM 8,96 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Korporację Budowlaną DORACO sp. z o.o., 80-338 Gdańsk, ul. Opacka 12, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców pod nr 0000007469, która otrzymała łącznie 9,70 punktu.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 09.09.2011
Data udostępnienia informacji: 14.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2011 09:40 dodanie logo Elżbieta _Wójcicka
14.09.2011 15:30 układ graficzny Elżbieta _Wójcicka
14.09.2011 15:26 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka