Wybór wykonawcy-adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni

UIR.271.1.7.2011.EW Gdynia, dnia 22.06.2011r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.06.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.06.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 999 532,60 zł złożonej przez Pana Tomasza Adama Brzezińskiego, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 70287 w Gdańsku, właściciela Przedsiębiorstwa Budowlanego TB.INVEST Tomasz Brzeziński, 80-298 Gdańsk ul. Harfowa 34, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16243/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 07.09.2010r , zarządzeniem nr 2010/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 17.05.2011r i zarządzeniem nr 2077/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 31.05.2011r.
- cena oferty brutto - 95 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %
Wykonawcy uzyskali :
01. PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81- 206 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 1 258 187,56 zł (7,04 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,35 pkt)
RAZEM 7,39 pkt

02. Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński, 80-298 Gdańsk ul. Harfowa 34
1. cena brutto - 999 532,60 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,50 pkt)
RAZEM 10,00 pkt

03. Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD Jarosław Kaniszewski,
80-257 Gdańsk ul. Trawki 15/13
1. cena brutto - 1 014 641,27 zł (9,36 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
RAZEM 9,51 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 21.06.2011
Data udostępnienia informacji: 22.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2011 12:29 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka