Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa sprzetu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że  w dniu 18.10.2011 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu przetargowym  na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla 8 placówek oświatowych w Gdyni, realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych    w Gdyni”.           

 W postępowaniu oferty złożyło 3 wykonawców: 

1.      Koma Nord Sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2,                    cena –  1 056 664,00 zł

2.      Sprint S.A., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64 E,                       cena -      977 175,63 zł

3.      ComArch S.A., 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 39 A,               cena -   1 289 895,69 zł

 Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę :

Sprint S.A., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64 E                            

cena oferty -     977 175,63 zł

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 31.10.2011

 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”  
stopka UE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 18.10.2011
Data udostępnienia informacji: 18.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2011 15:12 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska