Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa i instalacja stolików komputerowych


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 


  Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w dniu 27 września 2011 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu przetargowym na dostawę i instalację stolików komputerowych dla 8 placówek oświatowych w Gdyni, realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”. W postępowaniu oferty złożyło 7 wykonawców:

 
1PPH ILIKO T.ILNICKI46-100 Namysłów ,               ul. 1-go Maja 22271 716,84
2PERFEKT s.c. Marek Rychert i Andrzej Deyk83-340 Sierakowice,              ul. Ks. Wyszyńskiego 6105 903,00
3Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JAWOR Zbigniew Świadek83-200 Starogard Gdański,  Linowiec 22105 903,00
4Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGDI Piepiórka Piotr81-036 Gdynia,                    ul. Pucka 11120 426,84
5NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński12-130 Pasym ,                   Grom 3672 201,00
6BATEX-B Bogdan Cieślak08-530 Dęblin                      ul. Marszałka J. Piłsudskiego 10                               159 850,00
7STALDREW  M. Czwarnok, G Woźniak-Głażewska Sp.j05-311 Dębie Wielkie,      Ostrów-Kania 21 A114 980,40
 

Na podstawie art..24 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z postępowania wykluczono wykonawców: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGDI Piepiórka Piotr oraz NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński i na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty tych wykonawców odrzucono.  Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę :
 

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JAWOR Zbigniew Świadek       
83-200 Starogard Gdański,  Linowiec 22              
 cena oferty 102 272,04 zł
Uzasadnienie

     Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGDI Piepiórka Piotr oraz NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i zgodnie z art.24, ust.2, pkt.2 ustwy Prawo zamówień publicznych zostali wykluczenie z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art.24.ust.4 ustawy Pzp).

Oferty wykonawców PERFEKT s.c. Marek Rychert i Andrzej Deyk oraz Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JAWOR Zbigniew Świadek zawierały identyczną cenę. W tej sytuacji, zgodnie z art.91 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwrócił się do tych wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. Ofertę dodatkową złożył jedynie wykonawca Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JAWOR Zbigniew Świadek. Oferta zawierała cenę niższą niż cena złożona w ofercie.

Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JAWOR Zbigniew Świadek została uznana za najkorzystniejszą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 7 października  2011r.
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013


stopka UE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 27.09.2011
Data udostępnienia informacji: 29.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2011 14:55 zmiana wielkości kolumn tabeli Karolina Dobrzyńska
29.09.2011 14:51 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska