Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych.

Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 


Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w dniu 4 października 2011 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu przetargowym na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych. W postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców:

 

1

ALKO Zakład Produkcyjno Usługowy

76-200 Słupsk, ul. J. Tuwima 23

1 422 457,40 PLN

2

GAB-RAT Sp. z o.o.

80-531 Gdańsk, ul. Sucha 20

385 437,40 PLN


Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę :
 

GAB-RAT Sp. z o.o.

80-531 Gdańsku, ul. Sucha 20                
 cena oferty 385 437,40 PLN.

 Powyższa oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Syjaczak
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2011 14:28 Dodanie informacji Dagmara Syjaczak