Rozbudowa ul.Oliwkowej i ul.Wiczlińskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
"Rozbudowa ul.Oliwkowej i ul.Wiczlińskiej w Gdyni"

  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1736/11/VI/U z dnia 26.04.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 13.04.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. „Rozbudowa ul.Oliwkowej i ul.Wiczlińskiej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 02) złożyła firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul.Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

  Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16190/10/V/U z dnia 31.08.2010r.: cena oferty brutto 98 %, okres udzielonej gwarancji 2%.


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 3 150 372,03 zł                 (6,48 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
                                                  RAZEM 6,54 pkt


Oferta nr 02 - Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5
1. cena brutto - 2 352 320,50 zł                 (9,80 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
                                                  RAZEM 9,86 pkt


Oferta nr 03 - Konsorcjum: Lider - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 Gdynia, ul.Starochwaszczyńska 64, Partner - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul.Żaglowa 2
1. cena brutto - 2 583 000,00 zł                 (8,84 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
                                                  RAZEM 8,90 pkt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 28.04.2011
Data udostępnienia informacji: 28.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2011 13:16 dodanie ogłoszenia o zamówieni Bartosz _Wardencki
28.04.2011 13:13 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki