Rozbudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni

UIR.271.1.12.2011.AS                                                                                                             Gdynia, dnia 01.09.2011r.


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
„Rozbudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3217/11/VI/U z dnia 30.08.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 25.08.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn.: ,,Rozbudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ABRUKO Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo z ceną brutto 239 453,74 zł.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2951/11/VI/U z dnia 02.08.2011r.: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 2 %, okres wykonania 3 %.

Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
1. cena brutto - 317 468,24 zł (6,4 pkt)
2. okres wykonania - 50 dni kalendarzowych (0,3 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 6,76 pkt

Oferta nr 02 - ABRUKO Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo

1. cena brutto - 239 453,74 zł (9,5 pkt)
2. okres wykonania - 55 dni kalendarzowych (0,26 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,2 pkt)
RAZEM 9,96 pkt

Oferta nr 03 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

1. cena brutto - 303 435,67 zł (6,96 pkt)
2. okres wykonania - 90 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 7,02 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.09.2011
Data udostępnienia informacji: 02.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2011 13:40 ustawienie daty końcowej publi Anna Stankiewicz
02.09.2011 10:21 zamieszczenie ogłoszenia Anna Stankiewicz
02.09.2011 08:40 dodanie ogłoszenia Anna Stankiewicz