Promocja projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni


W dniu 17 maja 2011, zarządzeniem nr 1931/11/VI/M , Prezydent Miasta Gdyni zaakceptował wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację promocji projektu " Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni".

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego do 193 000 euro.
W postępowaniu  oferty złożyły wymienieni poniżej wykonawcy:
1. Agencja Promocji Miast i Regionów, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków na kwotę brutto   -96 905,55 zł
2. Grupa Kombinat Sp.z o.o., Sp.k., ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk na kwotę brutto 68 712,00 zł
3. Admar Galicja Małgorzata Tuszyńska, ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia na kwotę brutto 73 701, 60 zł
4. A STUDIO Agencja Reklamowa, ul. Szymanowskiego 61/1, 80-280 Gdańsk na kwotę brutto 72 447,00 zł

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania i żadna oferta nie została odrzucona.
Kryterium wyboru oferty wskazanym w SIWZ jest najniższa cena. W związku z powyzszym za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta Grupy Kombinat Sp. zo.o. Sp.k..
Zamawiający zamierza zawrzeć umowe w sprawie zamowienia publicznego na realizację promocji projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" w terminie 24 maja 2011 r.Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013
Rozw
pasek e-usługi

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 17.05.2011
Data udostępnienia informacji: 19.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:24 Korekta Magdalena _Kubicka
19.05.2011 10:22 Korekta Ewa Niedziałkowska
19.05.2011 10:19 Korekta Ewa Niedziałkowska
19.05.2011 10:19 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska