postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i montaż 35 m stalowego masztu flagowego


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 Euro, zostało w dniu 2 sierpnia unieważnione na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2921/11/VI/M.

Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia  kwotę  brutto 319 800, 00 zł.

W postępowaniu  złożone zostały dwie wymienione poniżej  oferty:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane KOMIN-PIEC BUD           na kwotę brutto 407 130,00 zł
   Roman Majcherczyk i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Grajewska 24, 85-382 Bydgoszcz
2. Przedsiębiorstwo Produkcji i  Usług Technicznych          na kwotę brutto  366 540,00 zł
   „ INEX" Sp. z o.o.
   al. Rzeczypospolitej 13
   80-369 Gdańsk 

 Obie oferty uznane zostały przez komisję przetargową za ważne jednakże oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 93 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień  publicznych stanowi to podstawę do unieważnienia postępowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 02.08.2011
Data udostępnienia informacji: 03.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2011 13:12 Aktualizacja treści Ewa Niedziałkowska
03.08.2011 13:11 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska