Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej w Gdyni


UIR.271.1.21.2011.AS.1450                                                 Gdynia, dnia 13.10.2011r.OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.09.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Oświetlenie ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 140 000,00 zł złożonej przez firmę wybór oferty nr 1 złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, KRS nr 0000066530, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3207/11/VI/U z dnia 30.08.2011r.: cena oferty brutto 98 %, okres udzielonej gwarancji 2%.

Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia:
1. cena brutto - 140 000,00 zł (9,80 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 10 pkt

Oferta nr 2 - ELSTARK Sp. z o.o., ul. Wejherowska 25, 84-242 Luzino, Kębłowo:
1. cena brutto - 159 900,00 zł (8,41 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 8,47 pkt

Oferta nr 3 - ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda ul. Zielona7, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 180 810,00 zł (6,94 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0 pkt)
RAZEM 6,96 pkt

Oferta nr 4 - Protel Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 205 500,96 zł (5,21 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 48 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 5,27 pkt


Oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki, Podgórski Sp. J. , ul. Swarzewska 16, 84-103 Lebcz:
1. cena brutto - 191 657,33 zł (6,18 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 6,38 pkt

Oferta nr 6 -KRELBUD Sp. z o.o., ul. Rogaczewskiego 45, 84-200 Wejherowo:
1. cena brutto - 150 691,63 zł (9,06 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 9,26 pkt

Oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno-Budowlanych BUDREM, ul: Krótka 1, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 190 911,01 zł (6,23 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0 pkt)
RAZEM 6,23 pkt

Oferta nr 8 - PMP Sp. z o.o., ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo:
1. cena brutto - 192 829,38 zł (6,10 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0 pkt)
RAZEM 6,10 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia , która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.10.2011
Data udostępnienia informacji: 13.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2011 15:22 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz
13.10.2011 14:56 ogłoszenie o wyniku Anna Stankiewicz