Oświetlenie ul.Wiczlińskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
"Oświetlenie ul.Wiczlińskiej w Gdyni"


   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 779/11/VI/U z dnia 01.02.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.01.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Oświetlenie ul.Wiczlińskiej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert.
   Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 09) złożył Pan Roman Rybak właściciel Przedsiębiorstwa Robót Energetyczno - Budowlanych BUDREM Roman Rybak, z siedzibą w Luzinie 84-242, przy ul.Krótkiej 1, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16931/10/V/U z dnia 09.11.2010r.: cena oferty brutto 97 %, okres wykonania 3 %


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo ,,Volfram" s.j. Mokrzycki, Podgórski, 84-103 Łebcz, ul. Swarzewska 16
1. cena brutto - 269 590,81 zł (8,21 pkt)
2. okres wykonania - 120 dni (0,00 pkt)
RAZEM 8,21 pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ" Sp. z o.o., 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7
1. cena brutto - 247 319,77 zł (9,14 pkt)
2. okres wykonania - 80 dni (0,00 pkt)
RAZEM 9,14 pkt


Oferta nr 04 - ,,KRELBUD" Sp. z o. o., 84-242 Luzino Kębłowo, ul.Wejherowska 28
1. cena brutto - 245 994,33 zł (9,19 pkt)
2. okres wykonania - 90 dni (0,00 pkt)
RAZEM 9,19 pkt


Oferta nr 05 - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR -POL PÓŁNOC SA
80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 1
1. cena brutto - 254 881,36 zł (8,82 pkt)
2. okres wykonania - 90 dni (0,00 pkt)
RAZEM 8,82 pkt


Oferta nr 06 - PROTEL Firma Usługowo - Produkcyjna Mirosław Kopacz, 84-242 Luzino, ul. Spółdzielców 20
1. cena brutto - 280 809,00 zł (7,74 pkt)
2. okres wykonania - 40 dni (0,21 pkt)
RAZEM 7,95 pkt


Oferta nr 07 - ZWSE,,Telmax" Edward Pastuła, 84-120 Władysławowo, ul. Ignacego Krasickiego 40
1. cena brutto - 252 707,88 zł (8,91 pkt)
2. okres wykonania - 60 dni (0,03 pkt)
RAZEM 8,94 pkt

Oferta nr 08 - Przedsiębiorstwo Usług Elektro-Energetycznych „EL-GRZEŚ" Bogusław Grześkowiak
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 2/3
1. cena brutto - 303 755,18 zł (6,79 pkt)
2. okres wykonania - 30 dni (0,30 pkt)
RAZEM 7,09 pkt


Oferta nr 09 - Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno Budowlanych BUDREM Roman Rybak,
84-242 Luzino, ul. Krótka 1
1. cena brutto - 233 701,93 zł (9,70 pkt)
2. okres wykonania - 75 dni (0,00 pkt)
RAZEM 9,70 pkt


2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę nr 01 złożoną przez Pana Huberta Szweda właściciela firmy ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda z siedzibą w Luzinie 84-242 przy ul.Zielonej 7. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 04.02.2011
Data udostępnienia informacji: 04.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2011 11:04 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
04.02.2011 13:06 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki