opracowanie wielobranżowej dokumentacji dla budowy wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej  dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz placem składowym i infrastrukturą techniczną”.

          
           Informuję, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4407/11/VI/U z dnia 29 listopada 2011 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego 12 października 2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji p.n. „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz placem składowym i infrastrukturą techniczną” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
            W postępowaniu złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Tebodin Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 bud. B działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000094158, z kwotą 114 450,00 zł. brutto (w tym VAT 23%) oraz terminem wykonania Etapu I (projekt budowlany z załącznikami) – 30 tygodni od dnia zawarcia umowy, a Etapu II (projekt wykonawczy z załącznikami) – 40 tygodni od dnia zawarcia umowy. Z firmą Tebodin Poland została podpisana umowa.           

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Oferta nr 1.     Schuessler-Plan, Inżynierzy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa
1. cena brutto168 018 zł.6,13 pkt
2. wykonanie Etapu I - 30 tygodni   
    wykonanie Etapu II - 36 tygodni
 0,40 pkt
 Razem6,53 pkt
Oferta nr 2.     EKKOM Sp. z o.o. , ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków
1. cena brutto120 909,00 zł.8,52 pkt
2. wykonanie Etapu I - 30 tygodni   
    wykonanie Etapu II - 40 tygodni
 0,00 pkt
 Razem8,52 pkt
Oferta nr 3.     VIA CONSULTING Sp. z o.o., ul. Wassowskiego 12/35, 80-225 Gdańsk
1. cena brutto189 420,00 zł.5,44 pkt
2. wykonanie Etapu I - 30 tygodni   
    wykonanie Etapu II - 40 tygodni
 0,00 pkt
 Razem5,44 pkt
Oferta nr 4.     Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
1. cena brutto130 430,00 zł.7,90 pkt
2. wykonanie Etapu I - 30 tygodni   
    wykonanie Etapu II - 35 tygodni
 0,50 pkt
 Razem8,40 pkt
Oferta nr 5.     Tebodin Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowej 7 bud. B, 02-677 Warszawa
1. cena brutto114 450,00 zł.9,00 pkt
2. wykonanie Etapu I - 30 tygodni   
    wykonanie Etapu II - 40 tygodni
 0,00 pkt
 Razem9,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Izabela Malinowska-Łubińska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Malinowska-Łubińska
Data wytworzenia informacji: 08.12.2011
Data udostępnienia informacji: 08.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.12.2011 13:53 Dodanie informacji Izabela Malinowska-Łubińska
08.12.2011 13:53 Dodanie informacji Izabela Malinowska-Łubińska
08.12.2011 13:47 Dodanie informacji Izabela Malinowska-Łubińska