Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na wdrożenie elementów produktu turystyki kulturowej Gdyński Szlak Modernizmu

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na wdrożenie elementów produktu turystyki kulturowej „Gdyński Szlak Modernizmu”
w latach 2011 - 2012

Zarządzeniem nr 1340/11/VI/M z dnia 22 marca 2011 r. zaakceptowany został  wynik  postępowania o zamówienie publiczne w sprawie przetargu nieograniczonego na wdrożenie elementów produktu turystyki kulturowej „Gdyński Szlak Modernizmu” w latach 2011 – 2012.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin składania ofert określono na dzień 09.03.2011 roku na godzinę 12:00. W tym terminie złożono 2 oferty. W dniu 09.03.2011 roku o godzinie 13:00 odbyło się publiczne otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego.  Obie oferty zostały uznane za ważne i spełniające wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zostały złożone następujące oferty cenowe brutto: 
Numer oferty Nazwa oferentaCena brutto
1.Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 441 829,00
2.Grupa Eskadra sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 449 777,79
 Kryteriami oceny ofert, oprócz ceny brutto (50 %), był także szczegółowy opis koncepcji promocji i harmonogram jej realizacji (30 %) oraz szczegółowy opis koncepcji mini wydarzeń na „Gdyńskim Szlaku Modernizmu” oraz koncepcja katalogu ofert (20 %): 
Numer oferty Nazwa oferentaCenaSzczegółowy opis koncepcji promocji i harmonogram jej realizacjiSzczegółowy opis koncepcji mini wydarzeń na „Gdyńskim Szlaku Modernizmu”  oraz koncepcja katalogu ofert Razem
1.    Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.30 pkt15,9 pkt10,4 pkt56,3 pkt
2.  Grupa Eskadra sp. z o.o.29,46 pkt10,2 pkt8,8 pkt48,46 pkt
  W związku z powyższym zatwierdzony został wybór wykonawcy – Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o., która uzyskała większą liczbę punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Krasińska
Data wytworzenia informacji: 24.03.2011
Data udostępnienia informacji: 24.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2011 08:43 Aktualizacja treści Agnieszka Krasińska