Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości do 140 mln zł

                                                                                                                                 Gdynia,23.11.2011r. 

EZP nr MN.271.112.2011   

                                                               

Ogłoszenie o wyniku postępowania o  udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości   do  140 mln zł z przeznaczeniem na  finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Działając na podstawie art.92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr113,poz.759, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia nr 4183/11/VI/K  Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego EZP nr MN.271.112.2011 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości      do 140 mln zł z  przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów-dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty.

Lp.WyszczególnienieCena przedmiotu zamówieniaMarżaProwizja
1.BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni Ul Śląska 23/25 81-319 Gdynia 46.313.391,80 zł0,76 %0,24 %
2.Powszechna Kasa  Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdańsku Centrum Korporacyjne w Gdyni ul. Świętojańska 17  81-368 Gdynia   47.052.402,70 zł0,89 %0,00 %
3.Nordea Bank Polska S.A. Centrala 81-303 Gdynia ul. Kielecka 248.267.413,70zł1,02 %0,10 %
Elementem oceny ofert była cena 100%. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni  ul. Śląska 23/25   81-319 Gdynia

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiada najniższą cenę. 

                                                                                            

                                                                                            

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 22.11.2011
Data udostępnienia informacji: 24.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2011 11:19 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
24.11.2011 11:18 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
24.11.2011 11:13 Dodanie informacji Barbara Iwaniak
24.11.2011 11:10 Dodanie informacji Barbara Iwaniak