Ogłoszenie o wynikach przetargu na budowę drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie

      
Prezydent  Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DO WARTOŚCI 193 000 EURO NA WYBÓR WYKONAWCY NA OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ  DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA  P.N.: „BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZYSTANI RYBACKIEJ W GDYNI – OKSYWIE WRAZ  Z INFRASRTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” W RAMACH OPERACJI  P.N.: „ROZBUDOWA PRZYSTANI RYBACKIEJ W GDYNI OKSYWIE- ETAP II”.

Informuję, że Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.05.2011 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 18.04.2011 r., w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 193 000 Euro na wybór wykonawcy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi  dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach operacji p.n.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni- Oksywie- etap II”. 

W postępowaniu złożono 7 ofert. Trzech Wykonawców wezwano pismami z dnia 18.04.2011 r. do uzupełnienia ofert. W wyznaczonych terminach dwóch z nich przesłało uzupełnienia. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ARKAS- PROJEKT” Pracownia Projektowo- Konsultingowa Katarzyna Manikało- Obidzińska z siedzibą w Olsztynie,  Al. Marsza. J. Piłsudskiego 75 A, budynek B, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 77.490,00 zł. brutto. 

Z postępowania wyklucza się na podstawie art. 24 ust. 2, pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcę, który nie dostarczył właściwych dokumentów a przez to nie spełnił warunków udziału w postępowaniu t.j.: PE- POLSKA sp. z o.o. sp. k., Al. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk; kwota oferty: 62.801,34 zł brutto. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pozostali wykonawcy to: 

1. Konsorcjum firm: Biuro Projektów Drogowych- Piotr Kania, ul. Władysława Reymonta 3, 84-217 Kamień; „Opcja” Sylwia Pangsy-Kania, ul. Władysława Reymonta 3, 84-217 Kamień; Biuro Projektów i Inwestycji „Projmed” Bianka Hirsch, ul. Wielkopolska 403, 81- 531 Gdynia; kwota oferty: 129.519,0 zł brutto,
2. Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku  Sp. z o.o., ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdańsk; kwota oferty: 84.500,0 zł brutto,
3. TRANSPROJEKT GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk; kwota oferty 99.000,0  zł brutto,
4.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego s.a., ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańk; kwota oferty: 145.755,0 zł brutto,
5. ZNAK” Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz, ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk; kwota oferty: 182.300,0 zł brutto.


logo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 10.05.2011
Data udostępnienia informacji: 11.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2011 15:08 Dodanie informacji Barbara Woźniak
11.05.2011 15:07 Dodanie informacji Barbara Woźniak
11.05.2011 15:00 Dodanie informacji Barbara Woźniak