Nadzór inwestorski-Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni.


stopka_www_201105UIR.271.1.24.2011.EW Gdynia, dnia 13.10.2011r


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 193 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.10.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 193 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: ,,Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni'' oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 153 380,00 PLN firmy Biuro Obsługi Inwestycji ,,Inwest Wybrzeże" sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3b, działającej na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego pod nr KRS: 0000156859, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

W postępowaniu przetargowym złożono 6 ofert.
Wykonawcy złożyli oferty:

01. DEKRA Industrial Sp. z o.o. 193 823,40 zł brutto
02-776 Warszawa , Indiry Gandhi 15/4

02. Powiernictwo Kordek 284 130,00 zł brutto
Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek
84-230 Rumia, Gdańska 47/31

03. Transprojekt Gdański sp. z o.o. 252 150,00 zł brutto
80-254 Gdańsk , ul. Partyzantów 72a

04. Biuro Obsługi Inwestycji ,,Invest Wybrzeże'' sp. z o.o. 153 380,00 zł brutto
81-537 Gdynia ul. Łużycka 3b

05. POI Sp. z o.o. 181 870,00 zł brutto
88-100 Inowrocław, ul. Szeroka 1

06. DHV POLSKA sp. z o.o. 594 000,00 zł brutto
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 4016/11/VI/U z dnia 23.08.2011r - cena oferty brutto - 100 % oraz wg warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 12.10.2011
Data udostępnienia informacji: 13.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2011 14:34 publikacja Elżbieta _Wójcicka
13.10.2011 12:18 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka