Nadzór Inwestorski-budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ul.Witomińskiej w Gdyni

 UIR.271.2.9.2011.EW                                                                                 Gdynia, dnia 09.08.2011r


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej: Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.08.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.07.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej: ,,Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni'' oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 73 185,00 PLN brutto złożonej przez Pana Wojciecha Fischera, właściciela firmy AWF-BUD Biuro Usług Budowlanych, 86-300 Grudziądz ul. Kościuszki 7/4, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Grudziądz pod nr 019207/03 NIP 876-144-35-02, PESEL: 76012010076, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ważnych ofert.
01. Biuro Obsługi Inwestycji ,,Inwest Wybrzeże" sp. z o.o. , 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3b
118 941,00 zł brutto
02. Biuro Usług Budowlanych AWF BUD
86-300 Grudziądz, ul. Kościuszki 7/4 73 185,00 zł brutto

03. POI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław , ul. Szeroka 1 116 998,83 zł brutto
04. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.
15-879 Białystok ul. Rocha 5 lok.202 202 950,00 zł brutto
05. Powiernictwo Kordek Biuro Usług Budownictwa Stanisław Kordek
84-230 Rumia ul. Gdańska 47/31 162 360,00 zł brutto

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2717/11/VI/U z dnia 12.07.2011r - cena oferty brutto - 100 % oraz wg warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 09.08.2011
Data udostępnienia informacji: 09.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2011 13:42 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka