Montaż i demontaż elememtów identyfikacji graficznej Gdyni oraz wykonywanie banerów z nadrukiem i wydruków na potykacze w 2011 r.

 Zarządzeniem nr 650/11/VI/M z dnia 26 stycznia 2011 r. zaakceptowany został  wynik  postępowania o zamówienie publiczne w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację usługi „Montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej Miasta Gdyni oraz wykonanie transparentów/ banerów z nadrukiem i wydruków na potykacze podczas imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2011 roku".
W specyfikacji określono przedmiot zamówienia dzieląc go na części:
Część A
Montaż i demontaż elementów identyfikacji Miasta Gdyni podczas imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2011 roku a w szczególności:
Część B
Wykonywanie transparentów z nadrukiem i wydruków na potykacze  podczas imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2011 roku.
Dopuszczono złożenie ofert na część A i B lub część A albo B.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin składania ofert określono na dzień 07.01.2011 roku na godzinę 10:00. W tym terminie złożono 10 ofert: 4 na część A i B, 3 na część A i 3 na część B.
Jedna z ofert została złożona po terminie i zgodnie z par. 84 ust. 2 PZP została odesłana niezwłocznie oferentowi.
W dniu 07.01.2011 roku o godzinie 11:00 odbyło się publiczne otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego. 
 
Na część A i B zostały złożone następujące oferty cenowe brutto:
 
 

Lp.
Nazwa oferenta
Wartość oferty na część A
Wartość oferty na część B
 
1
Firma WDU Studio S.C. z Chwaszczyna
 
172.065,00 zł
48.511,20 zł
2
Drukarnia Wielkoformatowa BLUEJET z Gdańska
 
323.772,90 zł
60.885,00 zł
3
B-52 Sp. z o.o. z Gdańska
 
95.954,61 zł
50.442,30 zł
4
FHU VAVRIN Dominik Kopański z Redy
 
122.668,00 zł
69.300,00 zł
5
Usługi Leśne i Pielęgnacja Zieleni Janusz Tobiański z Gdyni
 
48.230,00 zł
 
---------------------
6
POP ART. Agencja Marketingowa Maciej Babiński z Gdyni
 
93.150,00 zł
 
---------------------
7
SMILE REPREZENT Michał Kuśnierz z Gdyni
 
78.844,50 zł
 
--------------------
8
PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama z Wielunia
 
--------------------
39.852,00 zł
9
Drukarnia CONTRAST z Gdyni
 
--------------------
56.650,00 zł
10
MADO-MEDIA Sp. z o.o. ze Straszyna
 
--------------------
100.384,40 zł
 
W dniu 07.01.2011 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej. Na mocy par. 87 ust.. 1 PZP do dwóch firm, które złożyły najkorzystniejsze oferty na część A i na część B zwrócono się pisemnie z prośbą o wyjaśnienie kalkulacji cenowej oraz potwierdzenie zgodności oferty z SIWZ.
Po złożeniu zgodnie z par. 90 PZP wyjaśnień przez firmę Usługi Leśne i Pielęgnacja Zieleni Janusz Tobiański z Gdyni postanowiono ich ofertę odrzucić zgodnie z par. 89 ust. 1 pkt 4 PZP uznając, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Firma Usługi Leśne i Pielegnacja Zieleni potwierdziła,że w złożonej ofercie  nie uwzględniła  wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia kosztów. 
Po złożeniu wyjaśnień przez firmę PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama z Wielunia postanowiono ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 PZP z uwagi na niezgodność oferty z rozdziałem 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ze względu na wskazany w SIWZ termin realizacji zamówienia.
W związku z powyzszym zatwierdzony został wybór wykonawcy na częśc A-SMILE REPREZENT, z siedzibą w Gdyni, ul. Zorzy 11, na część B - WDU-STUDIO S.C., z siedzibą w Chwaszczynie, ul. Gdyńska 79.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 26.01.2011
Data udostępnienia informacji: 27.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:26 Korekta Magdalena _Kubicka
27.01.2011 15:36 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska