Konkurs na opracowanie kampanii informacyjno - promocyjnej szlaku "Legenda Morska Gdyni" wraz z kosztorysem

Informacja o wyniku postępowania MN.271.62.2011 prowadzonego w trybie konkursu na „Opracowanie koncepcji kampanii informacyjno – promocyjnej szlaku Legenda Morska Gdyni wraz z kosztorysem”   

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 3467/11/VI/M z dnia 20 września 2011 r. postanowiono:

 

1. Zaakceptować wynik konkursu na „Opracowanie koncepcji kampanii informacyjno – promocyjnej szlaku Legenda Morska Gdyni wraz z kosztorysem” ogłoszonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1969/11/VI/M z dnia 17 maja 2011 r.

 

2. Zaakceptować przeprowadzenie negocjacji  z Agencją Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańska 141 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000323812, NIP  586-223-12-14 w celu zawarcia umowy na realizację kampanii informacyjno – promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni”.

 

W terminie składania prac konkursowych, do dnia 22 lipca 2011 r.,  do siedziby organizatora wpłynęły 2 prace konkursowe oznaczone w sposób anonimowy jak poniżej:

 

Praca  1, liczba rozpoznawcza 220711

Praca 2, liczba rozpoznawcza 201199

 

W dniu 3 sierpnia 2011 r. prace konkursowe (po jednym egzemplarzu z każdej z ww. prac) zostały przekazane członkom Sądu Konkursowego  celem oceny zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie i postanowieniami art.87 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.).

W terminie od dnia 3 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r. prace podlegały ocenie Sądu Konkursowego. W dniu 29 sierpnia 2011 Sąd konkursowy dokonał porównania złożonych prac konkursowych.

Oferta oznaczona liczbą 201199 nie podlegała ocenie ze względów formalnych. W ofercie nie został przedstawiony „Harmonogram realizacji działań kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni”.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę oznaczoną liczbą 220711.

Po rozstrzygnięciu konkursu dokonana została identyfikacja autorów prac konkursowych.

Praca 1, liczba rozpoznawcza 220711: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.,
ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia; Landbrand s.c. Paulina Brzeska-Gonera, Hubert Gonera, Os. Bolesława Chrobrego 13A/91, 60 – 681 Poznań

Praca 2, liczba rozpoznawcza 201199: Mr. Bloom sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 22/5,
81-758 Sopot

 

W terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu autorzy wybranej pracy konkursowej - Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. oraz Paulina Brzeska-Gonera
i Hubert Gonera działający jako firma  Landbrand s.c. Paulina Brzeska-Gonera, Hubert Gonera z siedzibą w Poznaniu zaproszeni zostaną do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu zawarcia umowy na realizację koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Krasińska
Data wytworzenia informacji: 22.09.2011
Data udostępnienia informacji: 22.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2011 13:03 Dodanie informacji Agnieszka Krasińska