Budowa ul.Wawrzyniaka w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa ul.Wawrzyniaka w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1363/11/VI/U z dnia 22.03.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 03.03.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa ul.Wawrzyniaka w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 01) złożyła Firma Ogólnobudowlana „ARAT" Krzysztof Makurat, z siedzibą: Staniszewo 26, Sianowo 83-328, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 803/11/VI/U z dnia 08.02.2011r.:
cena oferty brutto 95 %,
okres udzielonej gwarancji 2 %,
okres wykonania 3 %

Oferta nr 01 - Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo
1. cena brutto - 678 632,19 zł (9,50 pkt)
2. okres wykonania - 90 dni (0,30 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,14 pkt)
RAZEM 9,94 pkt


Oferta nr 02 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul.Morska 147
1. cena brutto - 1 237 801,25 zł (1,67 pkt)
2. okres wykonania - 119 dni (0,04 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 1,91 pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 936 434,44 zł (5,89 pkt)
2. okres wykonania - 120 dni (0,03 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 5,98 pkt


Oferta nr 04 - P.U.P ABRUKO Sp. z o.o., 80-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78
1. cena brutto - 849 604,46 zł (7,11 pkt)
2. okres wykonania - 129 dni (0,00 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 7,31 pkt


Oferta nr 05 - Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5
1. cena brutto - 717 302,95 zł (8,96 pkt)
2. okres wykonania - 100 dni (0,21 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
RAZEM 9,17 pkt

Oferta nr 07 - WASKO Piotr Dawidowski, 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7
1. cena brutto - 1 250 000,00 zł (1,50 pkt)
2. okres wykonania - 100 dni (0,21 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 1,91 pkt


Oferta nr 08 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ" Sp. z o.o.
83-300 Kartuzy, ul.Chmieleńska 17
1. cena brutto - 1 152 510,00 zł (2,87 pkt)
2. okres wykonania - 115 dni (0,08 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
RAZEM 2,95 pkt


Oferta nr 09 - „WPRD GRAVEL" Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2
1. cena brutto - 1 041 040,84 zł (4,43 pkt)
2. okres wykonania - 105 dni (0,17 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 4,66 pkt


Oferta nr 10 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 GDYNIA, ul.Starochwaszczyńska 64
4. cena brutto - 1 107 000,00 zł (3,51 pkt)
5. okres wykonania - 95 dni (0,26 pkt)
6. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 3,83 pkt

2. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 06 złożoną przez firmę „NORBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-337 przy ul.Celnej 5 działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000009579. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 25.03.2011
Data udostępnienia informacji: 25.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2011 10:53 Ogłoszenie Bartosz _Wardencki