Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą technicznąUIR.271.1.25.2011.AS                                                                           Gdynia, dnia 13.10.2011r.OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.10.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 825 273,66 zł złożonej przez konsorcjum firm:
1. WPRD GRAVEL Sp. z o.o.- lider
ul: Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
KRS nr 0000086330
2. Marian Mielewczyk właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ELGRUNT
ul: Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. 12843.


Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3392/11/VI/U z dnia 13.09.2011r.: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 3%, okres udzielonej gwarancji 2%.

Oferta nr 1 - ABRUKO Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo:

1. cena brutto - 1 019 832,30 zł (7,26 pkt)
2. okres wykonania - 210 dni kalendarzowych (0,06 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 7,52 pkt

Oferta nr 2 - SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:

1. cena brutto - 838 627,50 zł (9,35 pkt)
2. okres wykonania - 184 dni kalendarzowych (0,22 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 9,63 pkt

Oferta nr 3 - MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:

1. cena brutto - 1 131 045,01 zł (5,98 pkt)
2. okres wykonania - 240 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 6,04 pkt

Oferta nr 4 - POL-DRÓG Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk:

1. cena brutto - 1 059 563,63 zł (6,80 pkt)
2. okres wykonania - 240 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 6,86 pkt

Oferta nr 5 - BOB-ROLLO Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia:

1. cena brutto - 1 132 092,84 zł (5,97 pkt)
2. okres wykonania - 240 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0 pkt)
RAZEM 5,97 pkt

Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN Grzenkowicz Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:

1. cena brutto - 1 078 710,00 zł (6,58 pkt)
2. okres wykonania - 210 dni kalendarzowych (0,06 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 6,70 pkt

Oferta nr 7 - Konsorcjum:
1. WPRD GRAVEL Sp. z o.o.-lider
ul: Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT
ul: Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia

1. cena brutto - 825 273,66 zł (9,50 pkt)
2. okres wykonania - 170 dni kalendarzowych (0,30 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,14 pkt)
RAZEM 9,94 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 7 złożona przez konsorcjum firm:
1. WPRD GRAVEL Sp. z o.o.- lider
ul: Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT
ul: Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia,

która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.10.2011
Data udostępnienia informacji: 13.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2011 14:49 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz
13.10.2011 14:47 informacja o wyniku postępowan Anna Stankiewicz