Budowa sieci oświetleniowej ul.Walerianowej w Gdyni


UIR.271.1.5.2011.EW Gdynia, dnia 13.04.2011r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa sieci oświetleniowej ul. Walerianowej w Gdyni"

Zarządzeniem Nr 1626/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.04.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 24.03.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa sieci oświetleniowej ul. Walerianowej w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 73 745,41 zł złożonej przez KRELBUD Sp. z o.o., mającą swą siedzibę w Luzinie (84-242) ul. Wejherowska 28, działającą na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego pod nr KRS: 0000140504, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1083/11/VI/U z dnia 01.03.2011r:
- cena oferty brutto - 97 %
- okres wykonania - 3 %.
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Zamawiający odrzucił ofertę nr 02 firmy Przedsiębiorstwo Elektryczno-Budowlane „STEL" S. Styn SP. J., 84-240 Reda, ul. Łąkowa 76 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wpisał w formularzu oferty zał. nr 1 do SIWZ w pkt.2 okresu wykonania przedmiotu zamówienia.
Pozostali wykonawcy uzyskali :
01. ZWSE,,Telmax" Edward Pastuła , 84-120 Władysławowo, ul. Ignacego Krasickiego 40
1. cena brutto - 84 132,60 zł (8,33 pkt)
2. okres wykonania - 30 dni (0,30 pkt)
RAZEM 8,63 pkt

03. Przedsiębiorstwo ,,Volfram" s.j. Mokrzycki, Podgórski, 84-103 Łebcz, ul. Swarzewska 16
1. cena brutto - 91 823,72 zł (7,32 pkt)
2. okres wykonania - 40 dni (0,21 pkt)
RAZEM 7,53 pkt

04. ,,KRELBUD" Sp. z o. o. , 84-242 Luzino Kębłowo, ul. Wejherowska 28
1. cena brutto - 73 745,41 zł (9,70 pkt)
2. okres wykonania - 60 dni (0,03 pkt)
RAZEM 9,73 pkt

05. ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda, 84-242 Luzino, ul. Zielona 7
1. cena brutto - 108 240,00 zł (5,16 pkt)
2. okres wykonania - 60 dni (0,03 pkt)
RAZEM 5,19 pkt

06. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELPOM s.c., 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 65
1. cena brutto - 98 332,72 zł (6,46 pkt)
2. okres wykonania - 35 dni (0,26 pkt)
RAZEM 6,72 pkt

07. Przedsiębiorstwo Usług Elektro-Energetycznych „EL-GRZEŚ" Bogusław Grześkowiak
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Mickiewicza 2/3
1. cena brutto - 122 900,16 zł (3,23 pkt)
2. okres wykonania - 30 dni (0,30 pkt)
RAZEM 3,53 pkt

08. Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ" Sp. z o.o., 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7
1. cena brutto - 122 270,60 zł (3,32 pkt)
2. okres wykonania - 30 dni (0,30 pkt)
RAZEM 3,62 pkt

09. PMP Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2
1. cena brutto - 131 756,21 zł (2,07 pkt)
2. okres wykonania - 220 dni (0,00 pkt)
RAZEM 2,07 pkt
Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 13.04.2011
Data udostępnienia informacji: 14.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2011 13:36 dodanie ogłoszenia o zamówieni Elżbieta _Wójcicka
14.04.2011 15:13 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka