Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 970/11/VI/U z dnia 22.02.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 09.02.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 04) złożyła firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 80-560, przy ul. Żaglowej 2, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000086330, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 540/11/VI/U z dnia 11.01.2011r.: cena oferty brutto 98 %, okres udzielonej gwarancji 2 %.

Oferta nr 01 - Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9
1. cena brutto - 1 016 803,48 zł (8,03 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 8,09 pkt

Oferta nr 02 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul.Hutnicza 35
1. cena brutto - 1 278 170,78 zł (5,05 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 5,11 pkt


Oferta nr 03 - Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo
1. cena brutto - 2 138 208,01 zł (0,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 0,20 pkt


Oferta nr 04 - „WPRD GRAVEL" Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2
1. cena brutto - 860 737,41 zł (9,80 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 9,86 pkt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 25.02.2011
Data udostępnienia informacji: 25.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2011 13:55 dodanie ogłoszenia o zamówieni Bartosz _Wardencki
25.02.2011 10:53 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki