Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury przy ul.Puckiej/Potasowej

OGŁOSZENIE O WYNIKU


przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej".


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.03.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 1 743 291,13 zł złożonej przez firmę POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., mającej swą siedzibę w Gdańsku (80-051) ul.Sandomierska 35, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000025312, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 716/11/VI/U z dnia 26.01.2011r:
cena oferty brutto - 95 %,
okres udzielonej gwarancji - 2 %,
okres wykonania - 3 %

Wykonawcy uzyskali:

01. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia, ul.Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 1 959 568,35 zł (8,32 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 150 dni (0,03 pkt)
RAZEM 8,41 pkt


02. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-Kan-Grzenkowicz Sp. z o.o. 83-300 Kartuzy,
ul.Chmieleńska 17
1. cena brutto - 1 939 710,00 zł (8,43 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 150 dni (0,03 pkt)
RAZEM 8,46 pkt


03. STRABAG Sp. z o.o , 05-800 Pruszków, ul.Parzeniewska 10, Oddział Północny
81-311 Gdynia ul.Witomińska 2
1. cena brutto - 2 275 879,91 zł (6,59 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 135 dni (0,17 pkt)
RAZEM 6,82 pkt


04. Skanska SA , 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, Oddział Budownictwa Drogowo-
Mostowego w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 1
1. cena brutto - 1 975 245,28 zł (8,24 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 140 dni (0,12 pkt)
RAZEM 8,42 pkt


05. POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., 80-051 Gdańsk, ul.Sandomierska 35
1. cena brutto - 1 743 291,13 zł (9,50pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 120 dni (0,30 pkt)
RAZEM 9,80 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 23.03.2011
Data udostępnienia informacji: 23.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2011 15:30 Ogłoszenie Bartosz _Wardencki