X nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dnia 07.07.2011 r.

 

PORZĄDEK OBRAD
X (NADZWYCZAJNEJ) SESJI RADY MIASTA GDYNI
7 lipca 2011 roku
GODZ. 17.00, s. 105 UM
 
 1.      Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Projekty uchwał w sprawach: 

3.1. ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia;
zobacz projekt

4.      Interpelacje.
5.      Informacje.
6.      Wolne wnioski.
7.      Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 10/11X NADZWYCZAJNEJ SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 7 lipca 2011 r.  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekty uchwał w sprawach:
3.1.  – w spr. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.
  1. Interpelacje.
  2. Informacje.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.
  Ad 1.  

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 Ad 2.  Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał przedłożony porządek obrad za przyjęty.  Ad 3.1. 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel wyjaśniła, iż konieczność rozpatrzenia przedmiotowego projektu w trybie nadzwyczajnym jest wynikiem skomplikowanej sytuacji prawnej. Prawie 2 lata temu Rada podjęła uchwałę, w której określono zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola.

- Kierowaliśmy się wówczas orzecznictwem sądów i decyzjami Wojewodów wyprzedzając tym samym o rok regulacje ustawy o systemie oświaty. Tym samym podjęta uchwała spełnia aktualne wymogi ustawowe, ale nie dostrzegliśmy, iż ustawodawca takiej sytuacji nie przewidział i uchylił wszystkie dotychczas obowiązujące uchwały miast, bez względu na ich poprawność. Praktycznie więc podejmiemy tą samą uchwałę po raz drugi, tyle że obecnie już z właściwą podstawą prawną. Ani kwota, ani zasady jej obliczania nie podlegają zmianie.

Kwota i zasady – patrz załącznik do protokołu. Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR X/185/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.  

Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły,

 Ad. 5 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o terminach uroczystości związanych z 13. Zjazdem Kaszubów. – Naszym reprezentantem będzie radny Stanisław Borski. Zapraszam do uczestnictwa wszystkie zainteresowane osoby.

 Ad 6.  

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 7.

Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski, ogłosił zamknięcie obrad X Nadzwyczajnej Sesji RMG.

 Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 05.07.2011
Data udostępnienia informacji: 05.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2011 15:54 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
06.07.2011 10:30 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
05.07.2011 13:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.07.2011 13:53 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska