Transport i komunikacja

1. Uchwała nr XLIII/964/10 Rady Miasta Gdyni z 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Gminy Żukowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo z późniejszymi zmianami.
- pobierz uchwałę (format pdf)


2. Uchwała nr XLIII/965/10 Rady Miasta Gdyni z 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2006 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Szemud o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Szemud.
- pobierz uchwałę (format pdf)


3. Uchwała nr XLIV/997/10 Rady Miasta Gdyni z 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Kosakowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Kosakowo.
- pobierz uchwałę (format pdf)


4. Uchwała nr XLIV/998/10 Rady Miasta Gdyni z 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Wejherowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wejherowo.
- pobierz uchwałę (format pdf)


5.Uchwała nr XLIV/999/10 Rady Miasta Gdyni z 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Rumi o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze miasta Rumi.
- pobierz uchwałę (format pdf)


6. Uchwała nr XLVI/1096/10 Rady Miasta Gdyni z 29 września 2010 r. w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Dz.U.W.P. z dnia 7.01.2011 r. Nr 2, poz. 21Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2010
Data udostępnienia informacji: 12.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2011 12:20 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
04.01.2011 12:45 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
12.08.2010 12:13 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
12.08.2010 12:10 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
12.08.2010 12:06 Korekta Marzena _Siedlikowska
12.08.2010 12:05 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
12.08.2010 11:29 Korekta Marzena _Siedlikowska
12.08.2010 11:28 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
12.08.2010 11:23 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska