Pomoc społeczna

1. Zarządzenie nr 14248/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31.
- pobierz zarządzenie (format pdf)


2. Zarządzenie nr 14555/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni.
- pobierz zarządzenie (format pdf)


3. Zarządzenie nr 14689/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- pobierz zarządzenie (format pdf)
Dz.U.W.P. z dnia 21 czerwca 2010 r. Nr 87, poz. 1610

4. Zarządzenie nr 14690/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
- pobierz zarzadzenie (format pdf)
Dz.U.W.P. z dnia 21.06.2010 r. Nr 87, poz. 1609

5. Zarządzenie nr 14856/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni.
- pobierz zarządzenie (format pdf)
Dz.U.W.P. z dnia 21.06.2010 r. Nr 87, poz. 1611


6. Uchwała nr XLIII/967/10 Rady Miasta Gdyni z 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVII/641/05 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/616/08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3.
- pobierz uchwałę (format pdf)
- Dz.U.W.P. z 2010 r. Nr 94, poz. 1819

7.Uchwała nr XLV/1042/10 Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 01.04.2010
Data udostępnienia informacji: 01.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2011 12:39 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
10.05.2011 12:34 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
10.05.2011 12:29 Korekta Marzena _Siedlikowska
10.05.2011 12:28 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
15.09.2010 14:58 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
09.09.2010 13:43 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska
12.08.2010 11:36 Korekta Marzena _Siedlikowska
12.08.2010 11:34 Dodanie informacji Marzena _Siedlikowska