Wyniki postępowania EZP 340/56/SMO/10

Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54   OGŁOSZA WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

poniżej 193 000 Euro na wykonanie projektu realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody „Kępa Redłowska”, projektu nasadzeń roślinnych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi oraz dla obszaru zieleni izolacyjnej przy Obwodnicy Trójmiejskiej na odcinku zjazdu Chwarzno


Zarządzeniem nr 15989/10/V/S z dnia 10 sierpnia 2010 r. Prezydent Miasta Gdyni unieważnił postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 193 000 euro na wykonanie projektu realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody „Kępa Redłowska”, projektu nasadzeń roślinnych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi oraz dla obszaru zieleni izolacyjnej przy Obwodnicy Trójmiejskiej na odcinku zjazdu Chwarzno.

Jedyną ofertą, która wpłynęła była oferta Biura Projektowo-Inżynierskiego REDAN Sp. z o.o. z siedzibą

w Szczecinie. Na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania firma złożyła ofertę na kwotę:

cz. I – 93 940,00 zł brutto

cz. II – 61 610,00 zł brutto.

Kwota jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia wynosiła 118 000,00 zł brutto:

cz. I – 67 100,00 zł brutto

cz. II – 50 900 zł brutto.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 unieważnia się postępowanie, gdyż cena złożonej oferty  przewyższa kwotę, którą przeznaczono na jej sfinansowanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Ewa _Wencka
Ostatnio zmodyfikował: Ewa _Wencka
Data wytworzenia informacji: 10.08.2010
Data udostępnienia informacji: 24.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2010 11:05 Korekta Ewa _Wencka
24.08.2010 11:04 Dodanie informacji Ewa _Wencka