Wynik postępowania - przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA EZP  340/140/SI/10prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   dostawę zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla Urzędu Miasta Gdyni i placówek oświatowych, realizowanego w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni

    Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr 286/10/VI/S z dnia  16.12.10 r. akceptuje się wynik postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla Urzędu Miasta Gdyni   i placówek oświatowych, realizowana w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni. 


 Zatwierdza się wybór wykonawcy:

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

Ul. rtm W. Pileckiego

02-781 Warszawa

 

cena oferty:

229,36 zł za 1 zestaw 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Zamawiający zamierza zawrzeć umowę 21.12.2010 r.


stopka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 16.12.2010
Data udostępnienia informacji: 17.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2010 15:23 korekta logo Karolina Dobrzyńska
17.12.2010 13:28 zmiana w logo Karolina Dobrzyńska
17.12.2010 13:23 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska