Wynik postępowania na zakup paliwa dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2010-2012

Wynik postępowania na zakup paliwa dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2010-2012


EZP 340/80/SA/10


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ
193.000 EURO NA ZAKUP PALIWA DLA URZĘDU MIASTA GDYNI W LATACH 2010-2012

Informuję, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15893/10/V/S z dnia 03.08.2010 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego z dniu 30.07.2010 r., w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 Euro na zakup paliwa dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2010-2012.
W postępowaniu złożono 1 ofertę Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7A, 02-366 Warszawa.
Ofert wykluczonych nie złożono.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920
nr 7A, 02-366 Warszawa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 06.08.2010
Data udostępnienia informacji: 06.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2012 14:37 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
06.08.2010 11:00 Dodanie informacji Aleksandra Borawska