Wynik postępowania na wybór wykonawcy "Budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Wiejską w Gdyni"

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

 Wybór wykonawcy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Chylońskiej z ul. Wiejską w Gdyni.
  
 

Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Gdyni nr 16191/10/V/U z dnia 31 sierpnia 2010 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30 lipca 2010 r., w trybie przetargu nieograniczonego do wartości  4.845.000 EURO na wybór wykonawcy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Wiejską w Gdyni oraz wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

Ofertę z ceną brutto: 262 245,44 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiła firma Zakład Usług Inżynierii Ruchu Krystyna Hinca z siedzibą w Gdyni przy ul. Handlowej 27, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jacek Oskarbski
Wprowadził informację: Izabela _Woś
Ostatnio zmodyfikował: Izabela _Woś
Data wytworzenia informacji: 02.09.2010
Data udostępnienia informacji: 02.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.09.2010 14:53 Dodanie informacji Izabela _Woś