Wynik postępowania na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 432/10/VI/P z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz nr zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku


W przetargu wzięły udział 3 firmy: Presspublica Sp. z o.o. z Warszawy, AGORA SA z Warszawy, Oddział Gdańsk i Polskapresse Sp. z o.o. z Warszawy, Oddział Prasa Bałtycka.


Swoje oferty na część A złożyły: firma AGORA SA z Warszawy, Oddział Gdańsk oraz Polskapresse Sp. z o.o. z Warszawy, Oddział Prasa Bałtycka. Przy wyborze oferty w części A Zamawiający kierował się następującym kryterium oceny oferty - cena oferty brutto (waga 100 %)


Oferta nr 2 - AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk
Cena oferty brutto - 42.778,17 zł
Oferta nr 3 - Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Prasa Bałtycka, ul. Władysława IV 43, Gdynia
Cena oferty brutto - 147.625,68 zł


Oferta firmy AGORA SA z Warszawy miała najniższą cenę i była poprawna pod względem formalnym.


Oferty na część B przetargu złożyły dwie firmy: Presspublica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz AGORA SA z Warszawy. Przy wyborze oferty w części B Zamawiający kierował się następującym kryterium oceny oferty: - cena oferty brutto (waga 100 %).


Oferta nr 1 - Presspublica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51
Cena oferty brutto - 80.357,12 zł
Oferta nr 2 - AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk
Cena oferty brutto - 173.158,44 zł


Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę firmy: Presspublica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51. Treść tej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - nie zawiera załącznika 3B, poświadczającego, że wydawca „Rzeczpospolitej" spełniania wymagania związanych z tytułem prasowym.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy AGORA SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, Gdańsk, wydawcy „Gazety Wyborczej", która zaproponowała najniższą cenę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 03.01.2011
Data udostępnienia informacji: 05.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2011 17:31 Aktualizacja treści Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
05.01.2011 17:30 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz