Wynik postępowania EZP 340/116/SA/10 - na sprzedaż energii elektrycznej dla UMG
Gdynia, 12.01.2011 r.EZP 340/116/SA/10


Wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 193.000 € na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych
w okresie: 01.02.2011 r. - 29.02.2012 r.


PREZYDENT MIASTA GDYNI
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54


w dniu 11.01.2011 r. podpisał Zarządzenie nr 525/11/VI/S zmieniające Zarządzenie
Nr 352/10/VI/S z dnia 21.12.2010 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych w okresie 01.02.2011 r. - 29.02.2012 r.

W związku z uchylaniem się Wykonawcy od podpisania umowy w zakresie Zadania nr 3 na podstawie z art. 94 ust. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr EZP /116/SA/2010 na sprzedaż energii elektrycznej dla Zadania nr 3 wybrana została oferta:

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Grottgera 7
81-809 Sopot

z najniższą ceną spośród pozostałych ofert: 6.728,00 zł brutto.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2011
Data udostępnienia informacji: 12.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2012 14:35 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
12.01.2011 14:36 Dodanie informacji Aleksandra Borawska