Wynik postępowania EZP/116/SA/10 Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby UMG.

Gdynia 22.12.2010 r.
EZP 340/116/SA/10


Wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 193.000 € na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych w okresie:
01.02.2011 r. - 29.02.2012 r.


PREZYDENT MIASTA GDYNI
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

w dniu 21.12.2010 roku podpisał Zarządzenie nr 352/10/VI/S w sprawie akceptacji wyników
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na
sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego
i funkcjonowania syren alarmowych w okresie 01.02.2011 r. - 29.02.2012 r.

Zadanie nr 1 wpłynęły trzy oferty złożone przez:
1/ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - cena oferty: 353.464,99 zł brutto
2/ Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk - cena oferty: 365.817,61 zł brutto
3/ PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - cena oferty: 354.181,86 zł brutto

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - cena oferty: 353.464,99 zł brutto

Zadanie nr 2 wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1/ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - cena oferty: 127,37 zł brutto
2/ Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk - cena oferty: 131,13 zł brutto

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - cena oferty: 127,37 zł brutto

Zadanie nr 3 wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1/ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - cena oferty: 3.024,99 zł brutto
2/ Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot - cena oferty: 6.728,00 zł brutto

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - cena oferty: 3.024,99 zł brutto

Zadanie nr 4 wpłynęły trzy oferty złożone przez:
1/ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - cena oferty: 38.685,47 zł brutto
2/ Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk - cena oferty: 38.496,70 zł brutto
3/ PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów - cena oferty: 38.279,21 zł brutto

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

Ofert odrzuconych nie było. Żaden z wykonawców nie został wykluczony.
Umowy z wykonawcami mogą być zawarte najwcześniej w terminie: 24.12.2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra _Borawska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2010
Data udostępnienia informacji: 22.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2012 14:36 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
22.12.2010 14:07 Dodanie informacji Aleksandra Borawska
22.12.2010 14:05 Dodanie informacji Aleksandra Borawska