Wykonanie robót budowlanych:Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Złotej w Gdyni – I etap.

UI/EW/4130-7/2010                                                            Gdynia, dnia 15.12.2010r


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy : przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych : ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni - I etap".

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.12.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.11.2010r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych : ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni - I etap" oraz wybór oferty i wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 581 940,00 zł złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD - KAN-GRZENKOWICZ sp. z o.o., mające swą siedzibę w Kartuzach (83-300) przy ul. Chmieleńska 17, działające na podstawie wpisu do krajowego rejestru sadowego pod nr KRS:0000113460 z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
2. Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy odrzuca się ofertę firmy Zakład Ogrodniczo Budowlany BAOBAB Marcin Jażdżewski, 81-589 Gdynia, ul. Kacze Buki 13- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16916/10/V/U z dnia 02.11.2010r:
1. cena oferty brutto - 95 %
2. okres udzielonej gwarancji - 2 %
3. okres wykonania - 3 %

Pozostali wykonawcy uzyskali :

01. Pleneria sp. z o.o.- sp. komandytowa, 05-200 Wołomin, ul. Głowackiego 45
1. cena brutto - 892 167,60 zł ( 4,44 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy ( 0,00 pkt)
3. okres wykonania - 150 dni ( 0,00 pkt)
RAZEM 4,44 pkt

02. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD - KAN-GRZENKOWICZ sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17
1. cena brutto - 581 940,00 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania - 124 dni (0,05 pkt)
RAZEM 9,75 pkt

03. ARAT Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo
1. cena brutto - 817 161,70 zł (5,66 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 120 dni (0,08 pkt)
RAZEM 5,80 pkt

04. PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul. Morska 147
1. cena brutto - 737 065,32 zł (6,96 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 96 dni (0,30 pkt)
RAZEM 7,32 pkt


W budżecie miasta na lata 2010/2011 zabezpieczono środki w Dziale 926 Rozdział 92601 § 6050 - kultura fizyczna i sport/obiekty sportowe


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 15.12.2010
Data udostępnienia informacji: 15.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2011 11:04 dodanie ogłoszenia o zamówieni Bartosz _Wardencki
15.12.2010 14:32 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka