Wykonanie ogrodzenia Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej oraz wiaty śmietnikowej

Wykonanie ogrodzenia Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej oraz wiaty śmietnikowej.


 

OGŁOSZENIE


 

o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 4.845.000 euro na wykonanie ogrodzenia Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni oraz wiaty śmietnikowej.
Zarządzeniem Nr 16699/10/V/M z dnia 12 października 2010r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 24.09.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 4.845.000 euro na wykonanie ogrodzenia Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni oraz wiaty śmietnikowej i wybór Wykonawcy - Pana Ryszarda Marcinkiewicza właściciela PPHU MARBUD, z ceną brutto 188 880,60 zł, która była jedyną złożoną ofertą. Oferta spełniła warunki określone w SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jacek Oskarbski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz _Kierznikiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.10.2010
Data udostępnienia informacji: 15.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2010 21:02 Korekta Łukasz _Kierznikiewicz
15.10.2010 21:01 Dodanie informacji Łukasz _Kierznikiewicz