Wybór wykonawcy robót budowlanych: Rozbudowa ul.Chwarznieńskiej w Gdyni


UI/EW/7041-10/2010 Gdynia, dnia 12.10.2010r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego od 4 845 000 € na wykonanie roboty budowlanej: ,,Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek I''.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.09.2010r w trybie przetargu nieograniczonego od 4 845 000 € na wykonanie roboty budowlanej: ,,Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek I'' oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 32 507 510,00 zł Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A., mającej swą siedzibę w Gdyni (81-038) przy ul. Hutniczej 35, działającej na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego po nr KRS: 0000023405, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 5 wykonawców.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15920/10/V/U z dnia 03.08.2010r:
- cena oferty brutto - 90 %
- okres udzielonej gwarancji - 2 %
- okres wykonania - 8 %

Wykonawcy uzyskali :
01. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 32 507 510,00 zł (8,65 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 32 tygodnie (0,80 pkt)
RAZEM 9,51 pkt

02. Konsorcjum : 1. Mostostal Warszawa SA - Lider , 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11a
2. PD GDYNIA sp. z o.o. , 81-061 Gdynia ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 31 282 041,09 zł (9,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06pkt)
3. okres wykonania - 58 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 9,06 pkt

03. Skanska SA , 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9
1. cena brutto - 33 889 480,49 zł (8,25 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 49 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 8,31 pkt
04. Strabag Sp. z o.o. , 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
1. cena brutto - 33 249 751,95 zł (8,43 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania - 35 tygodni (0,56 pkt)
RAZEM 9,19 pkt

05. WAKOZ sp. z o.o., 84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3
1. cena brutto - 32 887 705,77 zł (8,54 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 43 tygodnie (0,00 pkt)
RAZEM 8,54 pkt


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 12.10.2010
Data udostępnienia informacji: 12.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2010 15:22 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka