Wybór nadzoru inwestorskiego:Rozbudowa ul.Chwarznieńskiej

UI/EW/7041-10/N/2010 Gdynia, dnia 20.10.2010r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek I.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2010r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.10.2010r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek I oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 202 032,00 zł firmy DEKRA Industrial Sp. z o.o., 02-776 Warszawa ul. Indiry Gandhi 15/4, działającej na podstawie wpisu pod nr KRS 0000066018 w Krajowym Rejestrze Sądowym, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
W postępowaniu przetargowym złożono 7 ważnych ofert.
01. Polski Rejestr Statków SA , 80-416 Gdańsk ul. G. J. Hallera 126
317 200,00 zł brutto
02. DEKRA Industrial Sp. z o.o., 02-776 Warszawa ul. Indiry Gandhi 15/4
202 032,00 zł brutto
03. BBF Sp. z o.o., 60-451 Poznań ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 461
352 336,00 zł brutto
04. AECOM Sp. z o.o. - AECOM Limited Warsaw Financial Center,
00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53
363 560,00 zł brutto
05. BUD-INVENT Sp. z o.o., 02-055 Warszawa ul. Filtrowa 67 bud D lok.11
279 900,00 zł brutto
06. ARCADIS Sp. z o.o., 02-670 Warszawa ul. Puławska 182
219 600,00 zł brutto
07. Biuro Obsługi Inwestycji ,, Inwest Wybrzeże" sp. z o.o. ,
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7 296 460,00 zł brutto

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15941/10/V/U z dnia 06.08.2010r: - cena oferty brutto - 100 % oraz wg warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 02 złożona przez Firmę : DEKRA Industrial Sp. z o.o., 02-776 Warszawa ul. Indiry Gandhi 15/4, która zaoferowała najniższą cenę brutto.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 20.10.2010
Data udostępnienia informacji: 20.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2010 13:41 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka