Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę świetlnej dekoracji świątecznej Miasta Gdyni


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 38/10/VI/M z dnia 7 grudnia 2010 r. postępowanie o zamówienie publiczne na usługę świetlnej dekoracji świątecznej Miasta Gdyni zostało unieważnione z powodu braku ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 PZP.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 07.12.2010
Data udostępnienia informacji: 13.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:35 Korekta Magdalena _Kubicka
13.12.2010 12:27 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska