Unieważnienie postępowania na wykonanie i montaz 35 metrowego flagowego masztu stalowego

Zarządzeniem nr 16042/10/V/M z dnia 17 sierpnia 2010 r. Prezydent Miasta Gdyni unieważnił postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 4 845 000 euro, o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i montaż 35 metrowego flagowego masztu stalowego.
Jedyną ofertą, która wpłynęła była oferta SYSCOM SERVICE Sp. z o.o., z siedzibą

w Gdańsku. Na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania firma złożyła ofertę na kwotę 408 000,00 zł netto. Kwota jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację powyższego   zamówienia wynosiła 270 000,00 zł netto. Ponadto w trakcie oceny ofert komisja uznała, ze oferta jest niezgodna ze SIWZ albowiem nie został wypełniony zał. nr 2 do SIWZ –„Formularz cenowy-zbiorcze zestawienie składników ceny oferty”. Wykonawca wypełnił jedynie rubrykę, która zawiera całkowitą kwotę za realizację zamówienia.

Wobec powyższego komisja uznała, że  oferta na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 podlega odrzuceniu.

Zachodzą w takim razie dwie przesłanki do unieważnienia postępowania: na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 albowiem nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu i  cena oferty, która wpłynęła znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia co na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4. skutkuje unieważnieniem postępowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 17.08.2010
Data udostępnienia informacji: 19.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:36 Korekta Magdalena _Kubicka
19.08.2010 13:13 Korekta Ewa Niedziałkowska
19.08.2010 13:13 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska