Unieważnienie konkursu na „Opracowanie koncepcji organizacji i promocji X Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010”

Informacja o wyniku postępowania EZP 340/20/MG/10 prowadzonego w trybie konkursu na „Opracowanie koncepcji organizacji i promocji  Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010”   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 15093/10/V/M z dnia 25 maja 2010 r. postanowiono: 1. unieważnić konkurs na „Opracowanie koncepcji organizacji i promocji  Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010” ogłoszony zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 13971/10/V/M z dnia 16 lutego 2010, powołując się na art.122, ust.3, art. 124, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późniejszymi zmianami), oraz postanowienia 9.1 i 9.2 regulaminu konkursu na „Opracowanie koncepcji organizacji i promocji  Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010”.  2. odrzucić prace konkursowe złożone na konkurs „Opracowanie koncepcji organizacji i promocji  Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010”, przez Agencję Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. oraz Firmę Projektowo- Reklamową Niedzielski,  jako nie spełniające wymogów 9.1 regulaminu konkursu oraz wymogów art.122 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych. W terminie składania prac konkursowych, do 30 kwietnia 2010, do siedziby organizatora wpłynęły 4 prace konkursowe. Dwie z nadesłanych na konkurs przesyłek oznaczone były niezgodnie z wymogami art.122, ust.3, art. 124, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późniejszymi zmianami), oraz postanowieniami 9.1 i 9.2 regulaminu konkursu na „Opracowanie koncepcji organizacji i promocji  Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010”. Na kopercie umieszczone zostały przez nadawcę nazwa, adres oraz kontakt do uczestnika konkursu, które uniemożliwiły ocenę prac w warunkach anonimowości autorów, co zaburza zasadę uczciwej konkurencji, której poddane były pozostałe anonimowe prace konkursowe. Sąd konkursowy    na    podstawie    opinii   prawnej radcy prawnego UM Gdyni, zdecydował o odrzuceniu pracy konkursowej nadesłanej przez Agencję Rozwoju Gdyni oraz pracy konkursowej nadesłanej przez Firmę Projektowo- Reklamową Niedzielski. Dwie pozostałe prace podlegały ocenie sądu konkursowego zgodnie z kryteriami wskazanymi w regulaminie konkursu. Sąd konkursowy uznał, że praca konkursowa  oznakowana sześciocyfrową liczba rozpoznawczą  785608 oraz praca konkursowa  oznakowana  liczbą 160509 nie spełniają oczekiwań organizatora konkursu i postanowił nie przyznawać nagrody a konkurs uznać za nierozstrzygnięty, co zgodnie z art.124 ustawy pzp skutkuje unieważnieniem konkursu.           

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 25.05.2010
Data udostępnienia informacji: 26.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2010 15:29 Aktualizacja treści Ewa Niedziałkowska
26.05.2010 15:28 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska